Biorezonancna dijagnostika - skener zdravlja

Ovom dijagnostikom se nalaze najranije forme oboljenja. Druge metode kao EHO, Rentgen, tomografija (KT), magnetna rezonanca (MR) ne otkrivaju rane, početne stadijume formiranja oboljenja.

Metod

Šta ispituje

Zračenje

Neželjeni efekti

Opšta ocena metode dijagnostike

Biorezonancna dijagnostika

+++++

+++++

+++++

Odlično

Magnetna rezonanca

++- - -

+++ - -

+++ - -

Zadovoljava

Kompjuterna tomografija

++++ -

++ - - -

++ - - -

Zadovoljava

Ultrazvuk - EHO

+++ - -

+++++

++++ -

Dobro


Svaki plus "+" označava dobru stranu metoda. Znak "-" označava lošu tj. opasnu stranu metode.

Prijava na biorezonancnu dijagnostiku --ili-- pozovite na telefon: 064 8256400
Ime
Email
Grad
Telefon
Vaše pitanje uz prijavu
Unesite znak n6 ->
Za analizu nije potrebna nikakva prethodna priprema. Test traje do jedan sat. Rezultat se izdaje odmah.

Na čemu se zasniva princip rada?

U svakoj živoj ćeliji organizma odvijaju se takvi biohemijski procesi koji kao rezultat imaju oslobadjenje odredjene energije u vidu elektromagnetnog zračenja. Ćelije koje čine tkivo, tkiva koja čine organ, zbog svoje istorodnosti imaju zračenja u istom talasnom opsegu tj. u odredjenom opsegu talasne dužine, frekvencije. Naučnici su eksperimentalnim ispitivanjima utvrdili te fizičke karakteristike zračenja za zdrava tkiva i organe. Iz ovoga se nametnuo zaključak:

 • Ako je zračenje organa organizma u toj normi - znači on rade normalno - organ je zdrav.

 • Ako postoji odstupanje karakteristika zračenja od navedenih normi - znači organ ili deo njegovog tkiva ne radi normalno - njegova funkcionalnost je poremećena - postoji neki patoločki proces - organ je u nekoj meri oboleo.

 • Što je veće odstupanje karakterisitka zračenja od normale - veća je i nefunkcionalnost tog dela organa.

 • Ako neko tkivo organa ne zrači - ono je nefunkcionalno, mrtvo.

 • Ako se iskoristi fizička pojava rezonance - tj. ako se dva zračenja, jedno iz organa drugo iz aparata, iste frekvencije susretnu - stvara se eho sa pojačanim intenzitetom zračenja na toj frekvenciji - onda se na osnovu spepena pojačanja može odrediti stepen poremećenosti rada organa. Ako eha nema - organ je nefunkcionalan, ako je eho maksimalan - organ je potpuno funkcionalan.

Ovime je data osnova za biorezonancnu dijagnostiku. Tada su naučnici u saradnji sa lekarima osmislili i napravili aparaturu koja emituje zračenja onih intenziteta, talasne dužine i frekvencije kao što to rade i tkiva i organi organizma.

Puštanjem tih zračenja kroz organizam i hvatanjem njihovih odjeka (eho) ustanovljava se kolika je razlika medju njima, tj. kakva je funkcionalnost organa. Onda su drugi stručnjaci napravili kompjutersku podršku (software ili program sa bazama podataka) koji:

 • ima evidentirano sve podatke o zračenjima zdravih organa,
 • vrši poredjenje sa zračenjima dotičnog pacijenta-ispitanika i
 • na ekran kompjutera daje grafičke i tekstualne rezultate lekaru-dijagnostičaru.

Otišlo se i dalje:

 • u kompjuter su založene i sve dijagnoze,
 • kao i predlog tretmana kojim sredstvima treba otkloniti nadjena odstupanja funkcionisanju organa,
 • ispituje se konkretni lek, preparat ili nutricient koji najviše odgovara konkretnom pacijentu,
 • primenjuje se i posebna biorezonancna terapija, kako bi se gde je to moguće, funkcionalnost organa doveo u red,
 • radovima lekara-entuzijasta i inženjera ova oblast se i dalje razvija, zahvaljujući modernim tehnološkim dostignućima.

Lekar u razgovoru sa ispitanikom i na osnovu prikazanih rezultata na licu mesta odredjuje kako i šta dalje. Rezultat:

u toku jednog sata čovek dobija potpunu sliku o stanju svoga zdravlja, kao i mere kako za povratiti ako je ono naručeno.

 • nema potrebe otići kod svog lekara, čekati da bi se dobio uput,
 • ići po laboratirijama, zakazivati preglede i čekati na njih,
 • zakazivati specijalističke preglede i čekati na njih,
 • čekati razne rezultate ispitivanja,
 • i sve drugo na šta nas moderno zdravstvo upućuje.

Naravno postoje stvari koje se bez zvanične medicine ne mogu rešiti, ali doći do njih je znatno lakše uz pomoć biorezonancne dijagnostike.


Kako radi?

Proces dijagnostike je potpuno NE-invazivan. Ne izaziva nikakve neželjene efekte ili neprijatnosti prilikom sprovodjenja. Zračenja se generišu u veoma osetljivom aparatu, pacijent i dijagnostičar ne smeju imati na sebi metalne predmete. Putem sondi koje pacijent drži u rukama ili telu signali zračenja se prenose na organizam a takodje i primaju nazad njihov odjek ili eho, kao rezultat interakcije sa zračenjima organa. Na ekran kompjutera se odražava ceo proces, gledaju i lekar i pacijent. Ovime se sprovodi ispitivanje unutrašnje sredine - homeostaze čoveka. Svaki čovek svojim telom zaprema odredjeni prostor. Taj volumen - telo, ima odredjene karakteristike kao što su npr. temperatura, pH faktor (naše telo ima 70% vode - mi smo takoreći vodeni rastvor kompleksa organskih materija) i niz drugih karakteristika, koje organizam održava stalnim tj. u odredjenim opsezima. Stanje tog kompleksa je homeostaza.

Kada je proces skeniranja celog organizma završen, lekar započinje analizu onih organa na koje sumnja, na osnovu date anamneze, ili koje pacijent zahteva. Na ekranu se prate kolor slike unutrašnjih organa u raznim presecima označene markerima funkcionalnosti (vidi sliku), obično u 6 gradacija. Prva tri markera znače da tkivo i tom delu organa radi dobro, ostala tri znače da NE radi dobro. Prvi marker - rad odličan, šesti marker - to tkivo potpuno nefunkcionalno.

marker


Mehanizam unutarćelijske samoregulacije lako savladava spoljašnje uticaje. Nema oboljenja.

trougao Oslabljenja sposobnost samoregulacije ćelije, zbog spoljašnjih uticaja. Početni stadijum oboljenja.

romb Samoregulacija ćelije na samoj granici mogućnosti. Do ozbiljnog oboljenja samo što nije došlo.

crno Prekid samoregulacije ćelije. prekinut rad tkiva u ovom delu organa. Teško oboljenje.

Pacijent izlaže svoje tegobe, sam vidi šta ne valja, seća se ranijih problema sa zdravljem, izlaže to lekaru, lekar se koncentriše na te oblasti.

Posle analize izdaju se dijagnoze, u kompjuteru su zapisane na hiljade njih. Najkarakterističnije se prikazuju i lekar ih predočava pacijentu uz mere koje treba preduzeti, a koje takodje sugeriše kompjuter.

Tako se otkrivaju rane faze oboljenja, potvrdjuju ili odbacuju već postojeće dijagnoze koje pacijent ima. Drugim rečima čovek se upućije na pravi put kojim treba očuvati ili povratiti zdravlje.

U Srbiji se na nekoliko mesta sprovodi ovakav vid biorezonancne dijagnostike. Vreme dijagnostike zavisi od slučaja do slučaja 1,5 - 2,5 sata.


Primeri ispitivanja organa biorezonancnom dijagnostikom

Ovde su prikazani neki organi čoveka, označeni markerima koje je proces skeniranja ustanovio za pojedine delove dih organa.

zdrava jetra Ovako izgleda idealno zdrava jetra. Veoma retko se sreće.

bolesna jetra

Bolesna jetra - Prosečna slika stanja jetre gradskog čoveka. Crni markeri ukazuju da je rpoces detoksikacije u tom delu jetre narušen, zbog zastoja oticanja žuči i spazmom žunih puteva.

zucna kesa Žučna kesa. Crveni markeri govore da je napregnuto stanje dotičnog tkiva što ukazuje na spazm (grč) žučnih puteva. Crni markeri ukazuju na zapaljenje i nefunkcionalnost tkiva na tom mestu, što upućuje na postojanje kamena ili diskinezije.

debelo crevo Debelo crevo. Vidi se početni stadijum nedovoljne ishrane tkiva iyayvanog narušenom (oslabljenom) resobcijom. U nižem delu creva markeri ukazuju na zapaljenje sigmovidnog creva ili postojanje čira.

srce Krvni sudovi prednje strane srca. Braon markeri ukazuju na slabu cirkulaciju krvi u zidu sa prednje strane srca, vide se početni stadijumi arteriosleroze koronarnih arterija i aorte.

mozak Mozak. Crveni markeri govore po početnom stadijumu arterioskleroze, zbog nedovoljne cirkulacije krvi.

I tako za sve organe i sisteme u orgaizmu.

Da li vi smatrate da je ova ne-invazivna dijagnostika toliko moćna?


Ovo nije sve što se postiže biorezonancom

Ovde se vidi stanje svih organa kao i njihovih delova gde postoji problem. Ali nas interesuje zaključak o konkretnim simptomima na konkretnim mestima, npr. kao:

 • Šta izaziva bol ispod desne podrebrice?
 • Šta je konkretan uzrok masne jetre?
 • U kakvom stanju je hormonalni sistem i kako ovo utiče na suvišnu težinu?
 • Koji je pravi uzrok povišenog pritiska, ili njegovog kolebanja?
 • Šta je uzrok formiranja kamena u žuči ili bubrezima, i kako otkloniti taj uzrok?
 • Lekari su utvrdili miom (ili mastopatiju). Gde je uzrok formiranja tumora i može li se bez operacije?
 • Imam tumor, može li biorezonanca utvrditi da li je to rak ili ne?

Na ova i slična pitanja iskusan lekar-dijagnostičar uz pomoć biorezonancne dijagnostike daje tačne odgovore. Tehnički to se vrši ovako: Npr. na jetri u jednoj oblasti se vidi nekoliko crnih markera, što ukazuje da u toj oblasti postoji opasan proces. Da bi se videlo o čemu se radi, lekar klikom na tu tačku, od ugradjenog programa u kompjuteru traži odgovor. Za par sekundi izlazi odgovor: "Ehinokokus" ili "Lamblia" ili virus "Hapatitis B" ili masno tkivo ... To znači da je uzrok pronadjen i da smo na pola puta do rešenja problema.

Sada je lekar u mogućnosti da odredi, kakve preparate preporučiti, prvenstveno od biljnih ekstrakata. Rezultati analize ostaju zapisani u kompjuteru, tako da se kroz par meseci tretmana, ponovnom dijagnostikom, može proveriti kakav je napredak

Medjutim ni to još nije sve!

Aparatura biorezonantne dijagnostike uz pomoć programa kompjutera može odrediti koji konkretan preparat u kojoj meri može da reši otkriveni problem. I to na osnovu uporedjivanja elektromagnetnog zračenja samog preparata i zračenja samog pacijenta jer svaki biljni preparat je živog porekla, pa kao takav poseduje odredjeno zračenje.

Podaci o oboljenjima i preparatima založenih u kompjuter su delo mnogih istraživanja i u razvoj ove metode uložen je trud mnogih lekara, inženjera i drugih stručnjaka.

Ruski generalni antiparazitni program Gelmostop Gelmostop univerzalni ruski antiparazitni program za čišćenje organizma i detoksikaciju

Paraziti - skriveni patogeni faktor u organizmu

Šta su to paraziti i kakva je opasnost od njih
Antivirus program kod epidemija gripa i virusa
Paraziti dovode lekare u zabludu
Način prodiranja parazita u organizam
Paraziti i spoljni izgled zaraženog čoveka

Analize i dijagnostične procedure

Autotestiranje - na osnovu osnovnih simptoma
Analiza žive kapi krvi
Biorezonancna dijagnostika celog organizma
Kvantna informo dijagnostika i terapija

Ruski antiparazitni programi

Antiparazitski biljni program Gelmostop (za odrasle)
Preventiva od parazita. Gliste kod dece (gelmostop-mini)
Čišćenje limfe biljnim preparatima
Šta kažu LEKARI o parazitima i programu "Gelmostop"
Povećanje efikasnosti programa Gelmostop
Klinička ispitivanja programa Gelmostop

Najčešći paraziti u organizmu

Toksoplazma - čovekov doživotni saputnik i neprijatelj
Toksokarioza - skrivena infekcija koja lezi u osnovi mnogih oboljenja
Enterobioza (Enterobius vermicularis) - mala dečija glista

Ishrana i - fabrika jetra

Kako se vari hrana
Masna jetra - zaista masna ili nešto drugo
Pravilna ishrana - zdrav i kvalitetan život
Starenje i način ishrane
"Kisele" i "alkalne" namirnice
Neželjena dejstva hemijskih lekova protiv parazita

O oboljenjima

Šta je to - bolest, a šta oboljenje?
Šta su hronična oboljenja
Kada je lečenje bezuspešno

O zdravlju i imunom sistemu

Kako čovek sam sebi narušava zdravlje
Da li vakcine i lekovi zaista IZLEČE čoveka?
Šta je to - IMUNITET kako ga održati?
Limfni sistem - "kanalizacija organizma"

Čistoća organizma i higijena spoljne sredine

Lična higijena prirodnim sredstvima

Neka osnovna oboljenja

Sprečavanje pojave kamena u bubregu
Hemoroidi su parazitarnog porekla, kako ih se osloboditi
Kako protiv onkoloških oboljenja i raka
Karakterne crte, ponašanje- oboljenje. Kakva je veza?

Neki pristupi rešavanja čistoće organizma

Korisne informacije

Kako se pripremiti za trudnoću
Kako pomoći svom organizmu - prosto i jednostavno a mnogo znači
Zdrav način života - šta je to?
Šta treba činiti kada na praznicima preteramo u jelu i piću?
Delotvornost i primena eteričnih ulja
Voda je izvor života - šta ona znači za organizam
Video materijali o parazitima u organizmu

Primena Gelmostop iskustvo Ane Bogdanović

Ispovest korisnika antiparazitarnih preparata Gelmostop.


pH faktor homeostaze, njegov značaj objavljen u časopisu "Ruski doktor" - autor dr Jelisaveta Očeredko.


Samo ona znanja koja pomažu da se živi, su prava znanja, ostalo je informacioni otpad.
Sajt je edukativnog karaktera, nudi alternativni pristup očuvanju zdravlja. Nije zamena zvaničnoj medicini. Svako ima pravo na život i izbor kako ga čuvati i produžiti.
Važno je koliko znaš, još važnije kako koristiš ono što znaš

Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima.

Created 2010-2023 | 3.92.91.54 | Danas posetilaca: 74 | viđeno: 127 stranica