Efikasan gel protiv herpesa od lekovitih biljaka

Efikasan biljni lek protiv herpesa

Heliherp gel

Hepes simplex (HSV1 virus)-Labijalni herpes
Peckanje, svrab ,otok, bol, plikovi, herpetićne lezije Heliherp- Specifičan mehanizam dejstva
Prevencija, brzo delovanje, efikasnost

HELIHERP gel-Imunostimulativno dejstvo. Potpuno novi pristup u tretmanu infekcija koje su posledica herpesa na usnama i oblasti oko usta, lica i drugim ne tako čestim lokacijama na koži u predelu vrata, grudi, ruku, koga uzrokuje herpes virus HSV1.Trenutno olakšanje odmah nakon nanošenja, brzo delovanje, visoka efikasnost i nakon pojave plikova (stimulacija imunog sistema) i skraćeno vreme primene na 3- 5 dana, kao i primena u prevenciji virusnih infekcija koje se ponavljaju, daju prednost i izdvajaju Heliherp gel od proizvoda koji se koriste za istu namenu (Aciklovir, Herplex, Viru-Merz Serol) a registrovanih kao antivirusni lekovi.
Čovek je izloženstalnim napadima mikroorganizama,uzročnicima raznih bolesti kaoi drugimagensima koji prodiru u organizam iz spoljašnje sredine ili nastalih uorganizmu (antigeni ).Da bi se odbranio od ovih napada, organizam razpolažeprirodnim mehanizmom odbrane,takozvanimimunim sistemom. Svrha normalnog imuniteta je održavanje telesnog integriteta uništavanjem svihnjemu stranih antigena, prodrlih u organizam izspolašnje sredine ili nastalih u organizmu,antitelima ili ćelijamaosetljivim na te antigene. Naime imunološki sistem reaguja protiv stranih antigena biloantitelima koja pripadaju određenimbelančevinama krvi,poznatim kao gama globulini ili specijalnom vrstomlimfocita,specifično osetljivim prema određenoj vrsti antigena (anti=antitelo;genan=stvarati) prepoznavanjem antigena itada zapoćinje reakcija zvana imuni odgovor.Antitela se proizvode kaorezultat stimulacije antigena.
-Prviimunitet poznat je kao humoralniimunitet-B limfociti ćelije prekoplazmocita učestvuju u stvaranju humoralnogimuniteta(stvaranje antitela). Humoralni imuni odgovor je usmeren protivbakterija.- Drugi imunitet poznat jekao ćeliski imunitet-T limfociti igraju ulogu u imunitetu vezanim začelije.Međutim određene vrste T limfocita imaju značajnu ulogu u stvaranjuantitela protiv znatnog broja mikroorganizama. Uloga ovog imuniteta važna u borbiprotiv uzročnika infekcija kiji se nalazei u ljudskim ćelijama(baciltuberkuloze,razni virusi i gljivice).Značajna je i u borbi protiv zloćudnihtumora, kao i u odbacivanju transplantovanih tkiva i organa.
Pored već spomenutih limfocita,u imuni sistem spadaju i organi u kojima se stvaraju i sazrevaju limfociti: koštanasrž,timus(žlezda koja se nalazi iza grudne kosti).slezina,limfnežlezde,raspoređene po celom organizmu kao i limfno tkivo u zidu creva.U imunisistem spadaju i histociti u raznimtkivima,čelije koje nastaju iz krvnih ćelija monocita kada iz krvi pređu utkiva.Histociti fagocitiraju mikroorganizme i krupnije čestice,pa su poznatikao makrofage (makro=velik;fagein=jesti).U imuni sistem nalaze se i ćelijepoznate kao plazmociti koje nastajuiz B limfocita posle njihovog dodira(>>upoznavanja<<) sa određenim antigenom.U plazmocitima se uglavnom stvaraju antitela.Sve ćelijekrvi sem limfocita,prelaze iz koštane srži u krv tek kad potpuno sazru.Osnovna matična ćelija za limfocite daje sazrevanjem dve vrste limfocitaB i T limfocite. Nezreli limfociti stvaraju B limfocite najverovatnije u koštanoj srži, dok limfociti kojitreba da postanu T limfociti odlaze u timus gde sazrevaju.U primarnimlimfocitnim organima u kojima spadaju koštana srž i timus,B I Tlimfociti dobijaju na svojoj površini određene receptore za>>upoznavanje << sa svojimantigenima.Kada dobiju te receptore,kao i neke druge osobine B i T limfociti odlaze u periferne limfocitne organe: slezinu,limfnežlezde i limfne produkte u zidu creva gde postaju imunokompetentne ćelije kad se upoznaju sa svoim antigenom,jer su tektada sposobni da stvaraju antitela protiv tog antigena,ili da protiv njegadirektno reaguju T limfociti. Stvaranje imunog odgovora humoralnogili ćeliskog,vrši se u tri faze.U prvoj fazi B i Tlimfociti se upoznaju sa svojim antigenom.U ovoj fazi,već spominjani makrofagi fagocituju antigen da bimu bolje pripremili antigenske osobine. U humoralnom imunitetu u većiniimunih odgovora sa antigenom se prvo upoznaju Th limfociti koji,zatim,na višenačina pomažu odgovarajućim Blimfocitima da se upoznaju sa svojim antigenom.U drugoj fazi imunog odgovora Blimfociti,posle upoznavanja sa svojim antigenom,počinju da se razmnožavajustvarajući veliki broj plazmocita koji stvaraju antitela protiv tog antigena.U trećoj fazi stvorena antitela napadaju svoj antigen i doprinose njegovomuništenju na višei načina.Za ćeliski imunitet najvažniji su T limfociti.Kada se sretnu sa svojim antigenom i upoznaju s njim, T limfociti se naglo razmnožavajudajući veliki broj T limfocita kojisu imunokompetentni za taj antigen .Oni napadaju svoj antigen ilidirektno,ili lučeći veći broj jedinjenja,tzv. limfokina koji delujedirektno na antigen ili pomažu granulocitima i makrofagima unjihovoj borbiprotiv tog antigena.U limfokine spada i interferon belančevinaste prirode, kojima se ćelijaosetljiva na viruse,bori protiv njih.Iakoveliki broj ljudskih ćelija možeda stvara interferon,T limfociti su,posle dodira savirusom,ili nekim drugim jedinjenjima, najbolji proizvođaći interferona. _____
Heliherp mehanizam delovanjaImunisistem kože Čovekje izložen mnogim napadima mikroorganizama, uzročnicima raznih bolesti i drugih agenasa koji prodiru u organizam izspoljašnje sredine.Da bi se odbranio od ovih napada,organizam raspolažeprirodnim mehanizmom odbrane,takozvanim imunim sistemom.Epiderm je prva linijaodbrane od invazije mikroba,sastoji se od nekoliko slojeva keratInocita injegova je uloga u uspostavljanjufizičke barijere protiv agresora napadaća.Drugu uloguodbrane predstavljaju makrofage(Langerhansovećelije),koje se nalaze u nivou dermisa tkivana koje se oslanja epiderm.MakrofagI su deo imunog sistema i sposobnI su daobavljaju dve funkcije:a)kad agresor nije mikrob,isti se preuzme i eliminise.b) kad je agresor mikrob ,istise preuzima i "obrađuje",nekinjegovi delovi se izlažu na površini samog makrofaga.Ti delovi sedefinišu kao antigenska determinanta a makrofagi dobijaju ime" čelijekoje predstavljaju antigen"(APC). Antigenske determinante suosnova za aktiviranje limfocita,ćelijaodgovornih za imunitet-specifićni imuni odgovor.Ova vrsta odgovora predstavljaosnovu za odstranjivanje virusa kod međućeliskog razvoja virusa i gljivica kaošto suherpes virus i candida albicans. Kako da stimulišemo imuni sistem kože
Kada seorganizam nađe u stanju imunosupresije(smanjena otpornost)usledrazličitih faktora: hemioterapija, infekcija ,stres,fizički napor...dolazi doporemećaja normalnog rada makrofaga i razvoja patogenih klica. U tim slučajevima,infekcijamože da pređe iz akutnu u hroničnu fazu a herpesvirus koji se u preko 70% slučajevanalazi u u latentnom obliku u ganglijama nervnih ćelija može da se aktivira.U takvim stanjima preporučuju se proizvodi bakteriskog,biljnog ili sintetskog porekla saimunostimulirajućimefektom koji su u stanju da razvijudvostruko delovanje:

a) u potpunostipovrate normalan rad makrofaga ukoliko je došlo do smanjenja njihove funkcije b)aktiviraju makrofage ukoliko postoje specifični virulentni patogeni (patogenisposobni da izazovu infekciju )
Kada patogeni probiju epidermalnu barijeru makrofagi obrađuju patogen i postaju ćelija koja predstavlja antigen(APC).Kada stigne do nivoaregionalnih limfnih ćvorova APC presrečei aktivira limfocite,aktivirani limfociti napadaju i uništavaju patogene u koži.
Heliherp aktivni principi i dejstvo
Smilje,ehinacea,melisa.....Zahvaljujućiprisustvu fitoglikoproteina i polisaharida koji posedujulokalno imunostimulativno delovanje,fitoekstrakti ...poboljšavaju imunološke funkcije-odbrambenu moć organizmai deluju protiv virusa i bakterija. Ispoljavaju protivupalno i umirujućedelovanje na koži,ublažavaju ulceracije i ubrzavaju zarastanje . Odmah nakon nanošenja Heliherp gel umiruje,ublažava otok,crvenilo ,peckanje ibol.Ublažava upalne procese,pomaže nakon pojave plikova i ubrzava zarastanjarana. Komponente podloge omekšavaju kožu ištite od UV zraka koji mogu da buduuzročnici imunosupresije i okidači u aktiviranju virusa. Prednost
Imunostimulativnodejstvo,primena pre u toku i tokom nastanka plikova i herpetičnih lezija ,brzinadelovanja,skraćeno vreme primene na 3-5 dana zbog nestanka simptoma i patološkihpromena,bezbednost kod dece i trudnica,odlični rezultati uprevenciji virusnih infekcija koje seponavljaju (herpes simplex-HSV1virus )zbogmogućnosti da poboljša imuni sistem kože

.Primena:Nekolikoputa u toku dana ,naneti u tankom sloju na bolna mesta i blago umasirati.Koristiti sve do prestanka simptoma i patoloških promena na koži.Prevencija recidiva: Obnoviti ciklus primene nasvakih 20 -30 dana u trajanju od 5 dana.Savetuje se 3-4 ciklusa primene

Pakovanje: tuba 10ml


Specifičanmehanizam dejstva (stimulacija imunog sistema ),brzina delovanja,efikasnost i iblagotvorno dejstvo pre u toku i tokom nastanka plikova,skraćeno vreme primenei smanjena mogućnost recidiva daju prednost i izdvajaju Heliherp od prozvoda iste namene nanašem tržištu.POSTAVITE PITANJE, IZNESITE PROBLEM

Ako imate probleme i tegobe, iznesite to putem ove forme. Opišite vaš problem ili postavite pitanje, upišite vaše tačne podatke, radi dalje komunikacije. Dobićete stručnu pomoć.
Ime
Email
Mesto
Telefon
Opis vašeg problema
Unesite znak y658 ->

P.S. Poštujemo vašu privatnost i garantujemo čuvanje tajnosti informacija koje predajete.

Poželjno je da unesete broj telefona radi daljeg kontakta, jer se često dešava da na vaš email adresu ne dobijete odgovor, jer ga na prijemu prebace u SPAM. To se naročito dešava na gmail i yahoo meil adresama.
Unesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak q722 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->
Ruski generalni antiparazitni program Gelmostop Gelmostop univerzalni ruski antiparazitni program, čišćenje organizma i detoksikacija.

Paraziti - skriveni patogeni faktor u organizmu

Šta su to paraziti i kakva je opasnost od njih
Antivirus program kod epidemija gripa i virusa
Paraziti dovode lekare u zabludu
Način prodiranja parazita u organizam
Paraziti i spoljni izgled zaraženog čoveka

Analize i dijagnostične procedure

Autotestiranje - na osnovu osnovnih simptoma
Analiza žive kapi krvi
Biorezonancna dijagnostika celog organizma
Kvantna informo dijagnostika i terapija

Ruski antiparazitni programi

Antiparazitski biljni program Gelmostop (za odrasle)
Preventiva od parazita. Gliste kod dece (gelmostop-mini)
Čišćenje limfe biljnim preparatima
Šta kažu LEKARI o parazitima i programu "Gelmostop"
Povećanje efikasnosti programa Gelmostop
Klinička ispitivanja programa Gelmostop

Najčešći paraziti u organizmu

Toksoplazma - čovekov doživotni saputnik i neprijatelj
Toksokarioza - skrivena infekcija koja lezi u osnovi mnogih oboljenja
Enterobioza (Enterobius vermicularis) - mala dečija glista

Ishrana i - fabrika jetra

Kako se vari hrana
Masna jetra - zaista masna ili nešto drugo
Pravilna ishrana - zdrav i kvalitetan život
Starenje i način ishrane
"Kisele" i "alkalne" namirnice
Neželjena dejstva hemijskih lekova protiv parazita

O oboljenjima

Šta je to - bolest, a šta oboljenje?
Hronično oboljenje - šta je to?
Kada je lečenje bezuspešno

O zdravlju i imunom sistemu

Kako čovek sam sebi narušava zdravlje
Da li vakcine i lekovi zaista IZLEČE čoveka?
Šta je to - IMUNITET kako ga održati?
Limfni sistem - "kanalizacija organizma"

Čistoća organizma i higijena spoljne sredine

Lična higijena prirodnim sredstvima

Neka osnovna oboljenja

Sprečavanje pojave kamena u bubregu
Hemoroidi su parazitarnog porekla, kako ih se osloboditi
Kako protiv onkoloških oboljenja i raka
Karakterne crte, ponašanje- oboljenje. Kakva je veza?

Neki pristupi rešavanja čistoće organizma

Korisne informacije

Kako se pripremiti za trudnoću
Kako pomoći svom organizmu - prosto i jednostavno a mnogo znači
Zdrav način života - šta je to?
Šta treba činiti kada na praznicima preteramo u jelu i piću?
Delotvornost i primena eteričnih ulja
Voda je izvor života - šta ona znači za organizam
Video materijali o parazitima u organizmu

Treba vam Sertifikacija suplemenata državna registracija suplemenata i dijetetskih proizvoda?

Ispovest korisnika antiparazitarnih preparata Gelmostop.

pH faktor homeostaze, njegov značaj objavljen u časopisu "Ruski doktor" - autor dr Jelisaveta Očeredko.


Samo ona znanja koja pomažu da se živi, su prava znanja, ostalo je informacioni otpad.
Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima.

Created 2010-2021 | All Rights Reserved | SEO