Ruski uredjaj za individualnu modulaciju bio-elektromagnetnih zračenja - VETEROK

Ljudi su danas izloženi raznim prirodnim i veštačkim radijacijama. Zbog toga aparatiza biomagnentnu rezonancu često dijagnostikuju "elektomagnetni smog". Većina ljudi i ne sazna za takvu dijagnozu, jer se klasična medicina ne bavi dovoljno ovim poljem. Ali ni oni koji dobiju upozorenje da treba da se zaštite od zračenja, ne znaju kako to da urade, niti znaju šta taj nalaz znači.

Elektromagnetni smog izazvaju sledeća zračenja: zračenje sunca (posebno u vreme snažnih "sunčanih oluja“), zračenja same Zemlje usled izobličenja zemljinog magnetnog polja (time se pojačavaju geopatogene zone), tehnička zračenja aparata u svakodnevnoj upotrebi (televizori, radio stanice, računari, mobilni telefoni, ruteri, kućni električni aparati i td).

Čovek,svojim čulima ne može da oseti, prepozna i registruje navedena zračenja ,a ona mogu biti, i jesu, opasna po zdravlje, zavisno od stepena izloženosti patološkim radijacijama. Postoje pokušaji za rešavanje ovog problema pomoću raznih zaštitnih uređaja ili poboljšavanjemi karakteristika samih aparata koji proizvode elektromagnetna zračenja (optimizuju se amplituda, frekvencija, vektor, smer), stvarajući kontra talase, višeslojne ekrane, pa čak i parapsihološke zaštitne uređaje, koje je nauka registrovala takve pojave ali još ih nije objasnila.

Ovi pokušaji, nisu dali očekivane rezultate, jer su frekvencija, amplituda i snaga elektromagnetnih zračenja različitih emitirajućiih tela u tako širokom rasponu, da je bilo nemoguće razviti univerzaln iuređaj koji bi umanjio celokupni spektar elektromagnetnog zagađenja.

Veterok Grupa profesora Buta J. S. iz Rusije, Omsk, razvila je metode za stvaranje polja koja su, po ozdravljujućim svojstvima, slična prirodnim elektromagnetnim poljima. Napravljeni su i uređaji koja ta polja mogu da stvore za potrebe pojedinca i grupe ljudi. Na primer, simulirana su, pomoću tog aparata, ozdravljujuća elektromagnetna polja, ista kao što postoje u šumskim masivima, a naročito kakvi su elektromagnetni talasi koje emituju breze. Pozitivan uticaj takvih zračenja je u Rusiji poznat. Telo čoveka u savremenim uslovima života, nalazeći se u svim tim haotičnim radijacijama, uz pomoć ovog biokorektora dobija baznu tačku oslonca. Tako, uz ovaj uređaj, čoveka napušta stanje "stresnog sloma", kolapsa, i prelazi u stanje harmonizacije.

Uređaj je generator ozdravljujućih polja u neposrednoj okolini čoveka koji ga upotrebljava! Mnoga istraživanja koja su sprovedena u raznim prostorima, kao što su kancelarija, spavaća soba, kuhinja, automobil, učionica, sale zapredavanja, pokazala su pouzdano poboljšanje zdravstvenog stanja čoveka.

BIOKORREKTOR Veterok dizajniran je kao univerzalni širokopojasni modulator koji u svojoj okolini generiše:

 • prirodno stabilizirajuće elektromagnetno polje u frekventnom opsega 0,05 - 2 kHz
 • svetlosno zračenje u vidljivom opsegu i
 • zvučne vibraciju u opsegu koje ljudsko uho registruje.

Biokorektor Veterok poseduje algoritam za izbor programa, koji najviše odgovara osobi koja je u njegovoj blizini, na osnovu biopolja koje organizam te osobe stvara oko sebe.

Osnovni režimi rada uređaja Veterok

Pored korekcije rada organa Veterok ima i sledeće funkcije:

 1. HARMONIZATOR prostorije
  Kada se uključi ovaj režim, uređaj formira široki spektar frekvencija, vršeći harmonizaciju prostora u kome se nalazi. Ima zaštitnu biokibernetsku funkciju, štiti auru i sprečava nastanak energo-informacionog opterećenja. Iako savremena medicina ne uzima u obzir pojmove "aura“, "elektromagnetni smog“ itd, biofizička grana oficijalne medicine i te kako koristi aparate koji dijagnostikuju i leče na bazi otkrivanja i invertovanja određenih elektromagnetnih talasa u ljudskom organizmu. Za ovaj aparat to nije nikakva tajna. Naprotiv, Veterok ima zaštitnu funkciju kad je reč o negativnim zračenjima u prostoriji. I ne samo to, on emituje one talase koji su optimalni ne samo za ljude, nego i za domaće životinje.

 2. BIOKOREKTOR
  Pored osnovnog režima harmonizacije, uređaj ima 15 već opisanih frekvencijskih programa, sa zadatim parametrima, koji su namenjeni korekciji rada određenih organa u organizmu čoveka.
 3. Prenos informacije na voduREPRINTER
  Ovaj režim omogućava prenos frekvencija željenog programa (od 1 do 15) na odabrane nosače (voda, homeopatske granule, biljni čajevi). Tako pripremljeni nosač ozdravljujućih talasa, osoba kasnije koristi kao nastavak dejstva Veteroka. Drugim rečima, ispred uređaja se stavi čaša vode, čaja itd i uključi se željeni program. Posle 15 minuta rada aparata, elektromagnetne informacije prenete su na supstancu koja je postala nosač tih informacija. Tako se dejstvo Veteroka nastavlja i posle isključenja uređaja.

 4. IMPRINTING
  Ovaj aparat ima i funkciju da kopira određena svojstva preparata. Jednostavno se izvrši transfer informacija sa originalnog preparata na izabrani nosač. Da bise to postiglo, uređaj se usmerava u pravcu severa i uključuje se na režim HARMONIZATOR. Ispred Veteroka se postavlja originalni preparat (onaj čije informacije želimo da kopiramo) a ispred njega izabrani nosač. Nakon 15 minuta rada Veteroka, proces kopiranja na nosač je završen, pri čemu su korisna svojstva originalnog preparata potencirana, a neželjena dejstva nivelisana.

 5. TORZIONI GENERATOR
  Uređaj je sposoban da prenosi informacije sa fotografije čoveka iz mlađeg perioda (kada je bio zdrav) na njega samog ili na njegovu aktuelnu fotografiju.Rastojanje aparata od čoveka mora biti maksimum 0,5 metra, a crno-bela fotografija se prisloni na aparat licem prema uređaju. Ovim se obavlja proces podmlađivanja biološke starosti, jer ovaj postupak omogućava samoregulaciju organizma na pređašnje stanje, iz mlađeg perioda.
  Sa crno-bele fotografije, informacija može da se prenese i na vodu. Tako se pravi "napitak dugovečnosti“. Prenos informacija, ostvaruje se na osnovu fizičkog procesa opisanog u nauci kao "informacijski skok", koji se generiše analogno-digitalnim pretvaračem na osnovu HERCON releja, instaliranog u uređaju "KADISTOR", koji je 1993. lično razvio i patentirao profesor But. Kadistor je sastavni deo Veteroka. Kada se prenesu informacije na vodu, uređaj stvara "eliksir mladosti", stabilizujući biološki uzrast čoveka.

Efekti uredjaja Veterok na zdravlje čoveka

Kao rezultat izlaganja uređaju u režimu harmonizacije prostora, nakon 1-4 dana ,primećuje se značajno poboljšanje opšteg stanja osobe - korisnika uređaja. Zabeleženo je povećanje efikasnosti u radu, aktivnosti, opšteg tonusa,otpornosti na infekcije, poboljšanje vida i sna. U nekim slučajevima se simptomi postojećih hroničnih oboljenja smanjuju, a akutne bolesti imaju mnogo blaži tok. Kod ljudi koji provode mnogo vremena za kompjuterom, zabeleženo je poboljšanje pamćenja, vida i uz ovaj aparat mnogo lakše podnose duži rad na računaru. Drugim rečima, za njih je ovo izuzetno važan uređaj.

Kod vozača automobila primetno je smanjenje umora, povećanje pažnje tokom vožnje,lakša orijentacija i bolji refleksi u različitim situacijama na putu. Upotreba uređaja u školama povećava napredovanje učenika, a u vrtićima i jaslicama - značajno smanjuje učestalost akutnih respiratornih infekcija (naročito kod uključivanja 12. programa biokorekcije imuniteta).
Period prilagođavanja na uređaj je od 3 minuta do 24 sata. To zavisi od uzrasta čoveka i prisustva različitih hroničnih oboljenja.

Nakon potpune adaptacije, događa se sledeće:

 • raspoloženje se poboljšava; efikasnost se naglo povećava; letargija, apatija i povišeni umor prolaze; nastupa optimistično i energično stanje;
 • krvni pritisak se normalizuje, kako u smeru smanjenja hipertenzije, tako i u pravcu povećanja hipotenzije; poboljšava se san, reguliše se apetit i prolazi glavobolja.
 • Uz redovnu upotrebu uređaja, dolazi do pozitivnih promena u celokupnom zdravstvenom stanju korisnika.
 • Naročito dolazi do: slabljenja il iprestanka simptoma hroničnih oboljenja, normalizacije srčanog ritma, normalizacije krvnog pritiska, značajnog povećanja vitalnosti, obnavljanja potencije kod muškaraca.
 • U nekim slučajevima se dešava da, i bez upotrebe lekova, prestane akutni napad glavobolje, kao i različiti sindromi bola.
 • Kada se konzumira alkohol, dešava se sledeći efekat: ako je uređaj uključen a osoba je popila značajnu dozu, tada faza teške intoksikacije ne nastupa sve dok je uređaj uključen. Ako se aparat isključi, pijanstvo nastaje brzo. A ako je osoba pila alkohol uz isključeni uređaj i dostigla određenu fazu intoksikacije, kada se uređaj uključi, dolazido brzog otrežnjenja.

Sastav uredjaja Veterok

 • Telo samog aparata je veličine mobilnog telefona. Ima svetlosne LED emiter ena prednjoj i zvučnike na zadnjoj strani, kao i prekidač na vrhu
 • Dve AA punjive baterije za napajanje uređaja.
 • Punjač kojima se napajaju AA baterije iz mreže 220 volti, a može se napajati i sa USB porta na računaru.
 • Upravljač sa tasterima za izbor režima rada.
 • Mala okrugla baterija za napajanje upravljača.

Priprema i radni režim biokorektor

Kada se uključi da radi, LED lampice počinju da trepte, jer je aparat ostao na nekom prethodnom programu koji je obavljao. Prosto, zapamtio je šta je poslednji put radio. Potrebno je pritisnuti u gornjem levom uglu upravljača dugme na kome jenacrtan crveni trougao. Tako se prethodni program prekida i aparat je spreman da započne obavljanje novog programa. A novi program se, jednostavno, odabare pritiskom na odgovarajući taster – jer svaki program ima svoj broj. Boja LED lampica se sa svakim programom menja i može da bude od tamnocrvene do tamnoljubičaste. Boja je sinhronizovana sa audio tonovima. Ton može da se smanji i pojača na gornja dva desna tastera na upravljaču.

Svaki program, odnosno svaki broj, odnosi se na određene probleme. Evo kad koji broj treba odabrati:

1- kod problema sa kožom, kosom, noktima, mlečnim žlezdama (žene)
2- kod problema sa kostima, zglobovima, ligamentima, kičmenim pršljenovima
3- kod problema sa krvnim sudovima (arterije i vene), srce, mišići.
4- za delovanje na stanje krvi, krvnih elemenata, slezine, koštanu srž (kojistvara krvna zrnca).
5- delovanje na usnu duplju, jezik, pljuvačne žlezde, jednjak, želudac, kako bise što bolje pripremio za varenje hrane.
6- deluje na tanko crevo, uključujući duodenum, jejunum i ileum, pankreas (njegova digestivna funkcija).
7- za organe reproduktivnog sistema: materica, jajovodi, jajnici kod žena i zaprostatu, testise, semenovode kod muškaraca.
8- delovanje na jetru i žučnu kesu.
9- kod problema sa bubrezima, bešikom, mokraćnim kanalima.
10- deluje na debelo crevo, rektum i slepo crevo sa apendicidom.
11- deluje na traheje, bronhije, pluća, nosnu šupljinu, eustahijevu cev i sinuse.
12- deluje na organe imunološke odbrane (timus, slezina, limfni čvorove isudovi).
13- kod problema endokrinog sistema (štitna i paraštitna žlezda, nadbubrežne žlezde, polne žlezde, hipofiza, hipotalamus i epifiza).
14- delovanje na autonomni nervni sistem, naperifernu inervaciju i na receptore (oči, slušni organi).
15- kod problema sa centralnim nervnim sistemom i psihom.

Preporučljivo je obezbediti optimalno korišćenje uređaja Veterok "strogo po satu" za željene organe. To znači da svaki organ ima doba dana kada je najaktivniji, a postoji i period kad ima najmanje energije za aktivnost.

Aktivnost organa po satima

Vreme najveće i najmanje aktivnosti svakog organa traje dva sata u toku dana, a posle ta dva sata, energija velikim delom napušta taj organ i prelazi u drugi. Vremenska shema najveće snage organa kada organi najbolje reaguju na aparat

1– 3 sata noću: jetra (U isto to vreme,ali od 1 do 2, je maksimalna aktivnost deobe ćelija kože, stoga je poželjno naneti noćnu hranljivu kremu na kožu pre spavanja)
3– 5 sati: pluća (U to isto vreme, ali od 4 sata ujutru, pa sve do 11 sati prepodne, najveća je eneretska aktivnost i u nadbubrežnim žlezdama)
5– 7 sati: debelo crevo (oni koji imaju tzv "lenja creva“ trebalo bi da otpočnu reedukaciju pražnjenja baš u ovo vreme. To znači, da organizmu treba ponuditi pražnjenje rano ujutru, upravo u ovo vreme i pridržvati se toga bez obzira na učinak. Vremenom se creva naviknu na pražnjenje, jer tad imaju i najviše snage. To se neće desiti jedino ako se čovek ne pridržava higijensko-dijetetskog režima. Da bi se znalo šta je optimalno od hrane za svaki organizam, treba uraditi test intolerancije i pridržavati ga se. Bez redovnog pražnjenja nema zdravlja, a pražnjenja nema bez pravilne ishrane i unosa čiste vode.
U periodu od 6 – 8, dakle, javlja se povišenje krvnog pritiska, tako da su tada najveći rizici od hipertoničnih kriza, šloga iinfarkta.
7– 9 sati: želudac (treba imati u vidu da je u tom, od sedam ali do 12 časova, najveća energetska aktivnost u štitastoj žlezdi,
8 – 12 se javlja povećanaosetljivost na alergene, kao i obostrana bronhijalna astma)
9– 11 sati: slezina, gušterača
11– 13 sati: srce
13– 15 sati: tanko crevo
15– 17 sati: mokraćna bešika (U isto to vreme maksimalna energija je i u reproduktivnim organima, kao što je i maksimalna osetljivost na anestetike, pa je to dobro vreme za hirurške intervencije i popravku zuba)
17– 19 sati: bubrezi (U 17 sati je maksimalna mišićna snaga, ali su smanjen iosećaji ukusa, mirisa i sluha).
19– 21 sat: perikard (u 19, kao odgovor na alergene, povećava se oslobađanje histamina, a kožne reakcije se pogoršavaju, tako da to treba imati u vidu kod uzimanja terapije.)
21– 23 sata: trostruki grejač (Korisnicima malo znači šta je to trostruki grejač, pa valja reći da treba raditi na imunom sistemu)
23– 1 sat: žučna kesa

Ovo se odnosilo na vreme kada organi imaju najviše energije. A najmanje energije organi imaju tačno za 12 sati. Znači, ako žučna kesa ima najveću aktivnost i snagu od 23 do 1 sata iza ponoći, najmanje snage će imati za 12 sati, a to jeod 11 do 13 časova.
U skladu sa ovom vremenskom bioaktivnošću ljudskog tela, valjalo bi uključiti pojedinačne programe za korekciju (od 1 do 15, po izboru) u tačno određeno doba dana, upravo kada je najveća energetska aktivnost organa. Za neke organe vreme velike energetske snage i aktivnosti organa je iza ponoći (jetra, pluća, debelo crevo). Ako korisnik nije u to vreme budan, može neko drugi uključiti uređaj. Ali nije ni šteta ako se uključi bilo kada utoku dana, ali ne u vreme kada je najmanja aktivnost tretiranog organa, jer organ tada neće imati snage da brzo koriguje svoj rad.

Upravljanje uredjajem Veterok

Veterok pult upravljanja Upravljač mora sasvim da se približi sredini Veteroka da bi njim upravljao. Na upravljaču postoje sledeći tasteri:

Veterok individualni harmonizator Taster za isključivanje prethodno odabranog programa (crveni trougao), koje obavezno mora da se pritisne na početku rada, da bi mogao da se uključi željeni program

Veterok biokorektorTaster za prelazak u režim "torzioni generator" i za povratak u režim za harmonizaciju (latinično slovo R, drugo s leve strane, u gornjem redu upravljača)

Veterok harmonizator prostora Tasteri za podešavanje zvuka - TIHO - GLASNIJE, u gornjem desnom uglu upravljača

Tasteri 1-15 za izbor programa,odnosno, organa


Priprema "Napitka dugovečnosti" (Eliksira mladosti):

Za ovo je poželjno koristiti "živu vodu" sa negativnim REDOX potencijalom i pH faktorom od oko 8,0. Harmonizator se prebacuje u režim TORZIONOG GENERATORA (taster R na upravljaču). Ispred uređaja Veterok postavlja se posuda sa vodom i posle15 minuta tretmana, aktivirana voda se pije.
Maksimalni efekat stabilizacije biološke starosti primećuje se prilikom uzimanja "napitka dugovečnosti" noću, zatim oko mladog meseca, u kritičnim danima, i u dvosatnom periodu maksimalne aktivnosti pojedinog ciljnog organa, posebno oslabljenog od rođenja.

Pored ovog aparata, profesor Butov je, za lekare, konstruisao "IMAGO“ aparat koji dijagnostikuje elektromagnetno stanje organizma, svakog organa, tkiva, čak i hromozoma. Na njemu se utvrđuje i koji od 15 programa je potrebno uključiti kod kuće na ovom portabl Veteroku. "Imago“ i ispravlja neželjenu frekvencu. Pored toga što nepogrešivo može da utvrdi stanje organizma, on otkriva i stepen elektromagnetnog zagađenja koji imaju korisnici računara i drugih elektronskih tehnologija, a koji se ni na koji način ne mogu utvrditi. Kod takvog zagađenja organizma, Veterok je nezamenljiv čistač i zaštitnik.

Aparat poseduje sertifikate nadležnih organa Rusije koji se dobijaju uz uređaj.

Eliminacija rizika od akutnih oboljenja:

Analizom hronobioloških individualnih ciklusa došlo se do zaključka da u danima oko rodjendana postoji povećani rizik za zdravlje, posebno izmedju 1 do 4h ujutro zbog cerebralne ishemije. Za one koji rano legnu i ranoustaju –“petlovi" povećan rizik je oko 11 sati, a oni koji kasno legnu i kasno ustanu – “sove “ je oko 18 sati. Kako bi se eliminisao taj rizik treba koristiti neki preparat za poboljšanje mikrocirkulacije krvi u srcu i mozgu, na primer, koenzim Q10 (Ubihinon) i to noću oko 23:00. Doze se odredjuju na osnovu faza mesečevih mena. Pri rastućem Mesecu uzima se pod jezik, svake sledeće noći neparan broj kapi 1-3-5-7-9. Pri opadajućem Mesecu paran broj kapi 2-4-6-8. Oko punog meseca treba napraviti pauzu 2 dana, a oko mladog meseca uzeti 3 dana maksimalnu dozu od 9 kapi.

Da bi se pojačao efekat preparata, treba ga prethodno tretirati uredjajem Veterok u režimu Biokorektor i to:

 • prvo, frekvekcijama za srce i krvne sudove (režim 3) ili program mikrocirkulacije(3.) a dodatno:
 • frekvencijom za bubrege (režim 9) ili programom acido-bazne ravnoteže (9.) zatim,
 • režimom 15 (za mozak i nervni sistem) i,
 • režimom 13 za neuro-endokrinu regulaciju
Ruski generalni antiparazitni program Gelmostop Gelmostop univerzalni ruski antiparazitni program za čišćenje organizma i detoksikaciju

Paraziti - skriveni patogeni faktor u organizmu

Šta su to paraziti i kakva je opasnost od njih
Antivirus program kod epidemija gripa i virusa
Paraziti dovode lekare u zabludu
Način prodiranja parazita u organizam
Paraziti i spoljni izgled zaraženog čoveka

Analize i dijagnostične procedure

Autotestiranje - na osnovu osnovnih simptoma
Analiza žive kapi krvi
Biorezonancna dijagnostika celog organizma
Kvantna informo dijagnostika i terapija

Ruski antiparazitni programi

Antiparazitski biljni program Gelmostop (za odrasle)
Preventiva od parazita. Gliste kod dece (gelmostop-mini)
Čišćenje limfe biljnim preparatima
Šta kažu LEKARI o parazitima i programu "Gelmostop"
Povećanje efikasnosti programa Gelmostop
Klinička ispitivanja programa Gelmostop

Najčešći paraziti u organizmu

Toksoplazma - čovekov doživotni saputnik i neprijatelj
Toksokarioza - skrivena infekcija koja lezi u osnovi mnogih oboljenja
Enterobioza (Enterobius vermicularis) - mala dečija glista

Ishrana i - fabrika jetra

Kako se vari hrana
Masna jetra - zaista masna ili nešto drugo
Pravilna ishrana - zdrav i kvalitetan život
Starenje i način ishrane
"Kisele" i "alkalne" namirnice
Neželjena dejstva hemijskih lekova protiv parazita

O oboljenjima

Šta je to - bolest, a šta oboljenje?
Šta su hronična oboljenja
Kada je lečenje bezuspešno

O zdravlju i imunom sistemu

Kako čovek sam sebi narušava zdravlje
Da li vakcine i lekovi zaista IZLEČE čoveka?
Šta je to - IMUNITET kako ga održati?
Limfni sistem - "kanalizacija organizma"

Čistoća organizma i higijena spoljne sredine

Lična higijena prirodnim sredstvima

Neka osnovna oboljenja

Sprečavanje pojave kamena u bubregu
Hemoroidi su parazitarnog porekla, kako ih se osloboditi
Kako protiv onkoloških oboljenja i raka
Karakterne crte, ponašanje- oboljenje. Kakva je veza?

Neki pristupi rešavanja čistoće organizma

Korisne informacije

Kako se pripremiti za trudnoću
Kako pomoći svom organizmu - prosto i jednostavno a mnogo znači
Zdrav način života - šta je to?
Šta treba činiti kada na praznicima preteramo u jelu i piću?
Delotvornost i primena eteričnih ulja
Voda je izvor života - šta ona znači za organizam
Video materijali o parazitima u organizmu

Primena Gelmostop iskustvo Ane Bogdanović

Ispovest korisnika antiparazitarnih preparata Gelmostop.


pH faktor homeostaze, njegov značaj objavljen u časopisu "Ruski doktor" - autor dr Jelisaveta Očeredko.


Samo ona znanja koja pomažu da se živi, su prava znanja, ostalo je informacioni otpad.
Sajt je edukativnog karaktera, nudi alternativni pristup očuvanju zdravlja. Nije zamena zvaničnoj medicini. Svako ima pravo na život i izbor kako ga čuvati i produžiti.
Važno je koliko znaš, još važnije kako koristiš ono što znaš

Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima.

Created 2010-2023 | 100.28.227.63 | Danas posetilaca: 88 | viđeno: 138 stranica