No such page, you will be redirected to begin. Stranica ne postoji, bićete preusmereni na početnu stranicuVodeni doktor

savremena ruska tehnologija prečišćavanja i KOREKCIJE vode za piće

U vodenom doktoru ugradjena je ideja prirodne filtracije i korekcije unutrašnjih tečnosti organizma.

OSNOVNA RAZLIKA IZMEDJU FILTERA-KOREKTORA "vodeni doktor" i ostalih komercijanih filtera na tržištu je u tome što "Vodeni Doktor" pored prečišćavanja, vrši i korekciju vode za piće i daje joj fizičko-hemijske parametre najbližim telesnim tečnostima organizma

Tehnologija Vodeni doktor je višestepeni sistem prečišćavanja i korekcije vode, posredstvom različitih membrana svaka sa posebnim svojstvima, tačno simulirajući rad ćelijskih membrana žive ćelije.

Ćelijska membrana

Presek membrane žive ćelije

Membrana filtra

Izgled filter membrane Vodeni Doktor

OSOBINE SISTEMA VODENI DOKTOR

Voda prolazi postupno kroz kompleks membrana koje su rasporedjene jedna u drugu po principu ruske "matrjoške" (ili babuške).

Zahvaljujući polarizaciji, izmedju različito naelektrisanim membranama, u poslednjoj fazi prečišćavanja vode stvara se jako elektrostatičko polje. koje zadržava čestice koje su daleko manje od pora same membrane, vršeći uz to i strukturizaciju vode.

Svi procesi unutar sistema Vodeni Doktor su medjusobno povezani i jedan bez drugog ne rade, i na izlazu daju sumarni efekat. Sistem Vodeni Doktor je patentiran.

Filtar-Filtar1 STEPEN ČIŠĆENJA - predfilter - aerator, izradjen od modifikovanog filtrovanog materijala sa zadatim svojstvima. Vrši aeraciju izlazne vode kiseonikom u cilju oksidacije rastvorenih materija u vodi, kao i filtracija nerastvorenih materija, rdje, pesticida, gline i dr.

2 STEPEN ČIŠĆENJA - reaktor-oksidator. Ovde se vrši dopunska oksidacija, rastvorenih materija i njihovo pretvaranje u nerastvorni oblik (npr. 2-valentno gvoždje prelazi u 3-valentno, rdju. Rezultat je da na membrani ostaju talozi oksidacije, koji se posle udaljavaju pri regeneraciji. Pored toga u reaktoru se odigravaju i biološki aerobni procesi čišćenja analogni prirodnim procesima.

З STEPEN ČIŠĆENJA - prefinjeno mehaničko dočišćavanje, pri prolazu vode kroz elemente filtra. Ovde se zadržavaju neki produkti dooksidacije koji su presli u nerastvoreni oblik.

4 STEPEN ČIŠĆENJA - prolaz vode kroz sorbcione membrane, izradjene od visokotehnološkog aktivnog ugljovodoničnog materijala. U ovom stepenu zadržava se većina organskih materija, kao rastvoreni i vezani hlor, organska hlorna jedinjenja, pesticidi, derivati nafte, fenoli, teški metali, nepoželji mirisi i ukusi i poboljšava se ukus i organoleptičla svojstva vode.

5 STEPEN ČIŠĆENJA - krajnja faza čišćenja vode. zahvaljujući suprotnoj polarizaciji dveju susednih membrana, stvara se jako elektrostatičko polje, koje zadržava čestice koje su znatno manje od pora samih membrana i daju vodi prirodnu molekularnu strukturu (oživljavanje vode). Mikroorganizmi i njihovi fragmenti se 100% udaljavaju iz vode.

Gotov proizvod , pripremljen po tehnologiji Vodeni Doktor - strukturirana pravilna voda za piće najvišeg kvaliteta. Voda koja je prošla kroz filter-korektor Vodeni Doktor je po svojim fizičko-hemijskim svojstvima i biološkim parametrima najbliža tečnoj sredini živog organizma.

NAČIN PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE, VODENI DOKTOR JE POZAJMLJEN OD SAME PRIRODE!

Uspelo se u kopiranju prirodnog mehanizma čišćenja tečnih sredina organizma. Svi živi organizmi ostvaruju višestepeno čišćenje i korekciju tečnosti uz pomoć ćelijskih i unutar-ćelijskih membrana. Svaka živa ćelija sadrži nekoliko i posebno naelektrisanih membrana, rasporedjenih jedna u drugoj po principu ruske "matrijoške". Membrane zadržavaju štetne materije, dok istovremeno unutar ćelije propuštaju strukturiranu vodu i ostalo neophodno za život.

Vodeni doktor VISOKA TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE!

Skup svih najboljih metoda prečišćavanja u jednom uredjaju

 • Metodi taloženja
 • Bistrenja vode
 • Polimembranske tehnologije
 • Aeracija i udaljavanje čvrstih primesa i nerastvornih supstanci
 • Udaljavanje mikroorganizama i oksidacija vode
 • Sobrcione metode i adsorpcija
 • Kondicioniranje i korekcija vode za piće
 • Energetsko strukturiranje

Tehnologija Vodeni Doktor omogucava svakome da u kućnim uslovima priprema visoko kvalitetnu vodu za piće, koristeći bilo vodu iz vodovoda, bunara, prirodnih izvora ili komercijalno kupljenu u prodavnicama. Ova tehnologija omogućava i pripremu vode za piće u slučajevima elementarnih nepogoda, poplava, boravka u prirodi, turistima, kada su svi izvori vode zagadjeni.

 Kao i membrane žive ćelije koje, zadržavaju štetne materije, uz istovremeno propuštanje unutar čiste strukturirane vode i sa njom i korisne materije, i sistem Vodeni Doktor proizvodi detaljno prečišćavanje pijaće vode i prirodnu strukturu vode, propuštajući elektrolite, makro i mikroelemente.

 Prošavši kroz filtar-korektor Vodeni Doktor, voda zadržava u sebi sve organizmu neophodne elektrolite makro i mikroelemente, koje dotična voda sadrži. Na taj način takva voda sprečava poremećaje u radu žive ćelije, i pomaže joj u formiranju potrebne strukture vode, jer je dobija u već strukturiranom obliku.

U procesu rada kvalitet filtracije i korekcije vode se ne narušava za sav period roka trajanja filtra. Visoka efikasnost filtra Vodeni Doktor obezbedjuje se višekratnom regeneracijom filtra bez njegove zamene. Voda koja je prošla kroz filtar-korektor Vodeni Doktor poseduje sledeće korisne osobine:

 • Aktivira normalni rast ćelije i regeneriše obolele ćelije
 • Ograničava pristup štetnih jona u organe i štiti ih od štetnih supstanci
 • Podiže sposobnost ćelijske regeneracije
 • Poseduje antioksidantna svojstva, pomoću kojih iz organizma udaljava slobodne radikale, koji izazivaju starenje i različita oboljenja.
 • Svakodnevna upotreba vode Vodenog Doktora, to je kao i primena leka podarenog od same Prirode, koji je u stanju da oporavi organizam.
 • Umivanjem ovom vodom poboljsava se i podmladjuje koža lica.

voda Prečišćena voda sistemom Vodeni Doktor u procesu korekcije prisvaja sledeće parametre, nizak optencijal (Redox potencijal -50~110mV), blago baznu reakciju, površinski napon od 40~50 din/cm u odnosu na 72 din/cm kod obične vode, što je čini pogodnom za lak ulaz u ćeliju i obratno.

Svi filtri-korektori 100% pečišćavaju od opštih i termotolerantnih koliformnih bakterija, a takodje od patogenih bakterijalnih prouzrokovača: kolere, kuge, salmoneloze itd.

  Udaljava štetne materije:

 • Aluminijum - više od 99%
 • Gvoždje 2- и 3- valentno - više od 99%
 • Hlor organski, pesticide - više od 99%
 • Fenol - više od 98%
Ruski generalni antiparazitni program Gelmostop Gelmostop univerzalni ruski antiparazitni program za čišćenje organizma i detoksikaciju

Paraziti - skriveni patogeni faktor u organizmu

Šta su to paraziti i kakva je opasnost od njih
Antivirus program kod epidemija gripa i virusa
Paraziti dovode lekare u zabludu
Način prodiranja parazita u organizam
Paraziti i spoljni izgled zaraženog čoveka

Analize i dijagnostične procedure

Autotestiranje - na osnovu osnovnih simptoma
Analiza žive kapi krvi
Biorezonancna dijagnostika celog organizma
Kvantna informo dijagnostika i terapija

Ruski antiparazitni programi

Antiparazitski biljni program Gelmostop (za odrasle)
Preventiva od parazita. Gliste kod dece (gelmostop-mini)
Čišćenje limfe biljnim preparatima
Šta kažu LEKARI o parazitima i programu "Gelmostop"
Povećanje efikasnosti programa Gelmostop
Klinička ispitivanja programa Gelmostop

Najčešći paraziti u organizmu

Toksoplazma - čovekov doživotni saputnik i neprijatelj
Toksokarioza - skrivena infekcija koja lezi u osnovi mnogih oboljenja
Enterobioza (Enterobius vermicularis) - mala dečija glista

Ishrana i - fabrika jetra

Kako se vari hrana
Masna jetra - zaista masna ili nešto drugo
Pravilna ishrana - zdrav i kvalitetan život
Starenje i način ishrane
"Kisele" i "alkalne" namirnice
Neželjena dejstva hemijskih lekova protiv parazita

O oboljenjima

Šta je to - bolest, a šta oboljenje?
Šta su hronična oboljenja
Kada je lečenje bezuspešno

O zdravlju i imunom sistemu

Kako čovek sam sebi narušava zdravlje
Da li vakcine i lekovi zaista IZLEČE čoveka?
Šta je to - IMUNITET kako ga održati?
Limfni sistem - "kanalizacija organizma"

Čistoća organizma i higijena spoljne sredine

Lična higijena prirodnim sredstvima

Neka osnovna oboljenja

Sprečavanje pojave kamena u bubregu
Hemoroidi su parazitarnog porekla, kako ih se osloboditi
Kako protiv onkoloških oboljenja i raka
Karakterne crte, ponašanje- oboljenje. Kakva je veza?

Neki pristupi rešavanja čistoće organizma

Korisne informacije

Kako se pripremiti za trudnoću
Kako pomoći svom organizmu - prosto i jednostavno a mnogo znači
Zdrav način života - šta je to?
Šta treba činiti kada na praznicima preteramo u jelu i piću?
Delotvornost i primena eteričnih ulja
Voda je izvor života - šta ona znači za organizam
Video materijali o parazitima u organizmu

Primena Gelmostop iskustvo Ane Bogdanović

Ispovest korisnika antiparazitarnih preparata Gelmostop.


pH faktor homeostaze, njegov značaj objavljen u časopisu "Ruski doktor" - autor dr Jelisaveta Očeredko.


Samo ona znanja koja pomažu da se živi, su prava znanja, ostalo je informacioni otpad.
Sajt je edukativnog karaktera, nudi alternativni pristup očuvanju zdravlja. Nije zamena zvaničnoj medicini. Svako ima pravo na život i izbor kako ga čuvati i produžiti.
Važno je koliko znaš, još važnije kako koristiš ono što znaš

Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima.

Created 2010-2023 | 44.200.86.95 | Danas posetilaca: 15 | viđeno: 66 stranica